Μπόζα Φωτεινή

Φιλιππουπόλεως 82, 661 21, Αμπελόκηποι, Θεσςσαλονίκη
Τηλ.: 2310736524
Ιστοσελίδα: www.boza.gr
Υπεύθυνος: Μπόζα - Θάνου Φωτεινή
Περιγραφή

Ο ηγέτης της εκπαίδευσης

Το κέντρο γλωσσών ΜΠΟΖΑ ιδρύθηκε το 1979 από την κυρία ΜΠΟΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ και έχει κάνει αισθητή τη διαφορά στο χώρο εκμάθησης γλωσσών, υιοθετώντας ευεργετικές καινοτομίες διδασκαλίας. Μέσα στα 30 χρόνια λειτουργίας του σχολείου η ποιότητα παραμένει αδιαμφισβήτητα σταθερή και τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών εντυπωσιακά.

Οι σημαντικοί αρωγοί της επιτυχίας του κέντρου είναι η πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός εξατομικευμένου ενεργού περιβάλλοντος εκμάθησης για τον μαθητή.

Προγράμματα Σπουδών
Παιδιά & Έφηβοι
JUNIOR ΤΑΞΕΙΣ
Στο κέντρο γλωσσών Μπόζα έχουμε επεξεργαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης γλωσσών , προσαρμοσμένο να καλύψει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις των μικρών μας φίλων.

Όλα τα επίπεδα μαθητών απολαμβάνουν τις υψηλών προδιαγραφών προϋποθέσεις για ουσιαστικά παραγωγική και αποτελεσματική μάθηση : Εξειδικευμένο, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενημερωμένο πάνω στις πλέον σύγχρονες τάσεις.

Σύγχρονη διδακτική ύλη βασισμένη σε πρωτοποριακές μεθόδους και μέσα.
Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διδασκαλίας, σχεδιασμένοι με μοντέρνα αισθητική άποψη ώστε να εμπνέουν.
Υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, Πολυμέσα, Υπολογιστές, DVD.
Ομοιογενή τμήματα σε ιδιαίτερα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον που βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την έκφραση της ατομικότητας.

PRE-JUNIOR ( 7 - 8 ετών )

Το σχολείο μας αντιμετωπίζει πολύ υπεύθυνα και με ευαισθησία την τρυφερή αυτή ηλικία. Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη νέα γλώσσα και να εκφράζονται χρησιμοποιώντας την σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, τραγούδι, χορό, ομαδικά παιχνίδια, ζωγραφική, μουσική, σκετσάκια. Ακόμη εξασκούν και εμπεδώνουν τις γνώσεις που αποκτούν στην τάξη με ευχάριστα, εκπαιδευτικά προγράμματα στους υπολογιστές μας.

ΣΤΟΧΟΙ
Γερές βάσεις στην εκμάθηση Ευρωπαϊκών γλωσσών, ανεκτίμητες για τη μελλοντική μαθησιακή πορεία των μαθητών.
Απόκτηση χρήσιμου βασικού λεξιλογίου (αλφαβήτα, αριθμοί, χρώματα, ζώα, οικογένεια, σχολικά αντικείμενα, παιχνίδια και άλλα.)
Εξοικείωση με τη σωστό τονισμό της νέας γλώσσας, τη προφορά των διαφορετικών ήχων και τη σύνταξη απλών προτάσεων.
Κοινωνικοποίηση με συνομηλίκους και τελικά αγάπη για τη νέα γλώσσα που θα οδηγήσει στην κατάκτησή της.

A-JUNIOR, B-JUNIOR ( 9 - 10 ετών )
Καθώς ένας αριθμός παιδιών δεν παρακολουθούν τμήματα Pre-junior αλλά αρχίζουν τις σπουδές τους από την A-junior, είναι απαραίτητο να τους προσφέρουμε τα ίδια προνόμια με όλους τους μικρούς μας μαθητές.
Βασισμένοι σε γερές βάσεις προχωρούμε στην κατάκτηση της γλώσσας.
Τα θεαματικά αποτελέσματα είναι ορατά στο Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο που περιγράφει λεπτομερώς τη γλωσσική εξέλιξη του σπουδαστή.

Έφηβοι
Μέσα σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους διδασκαλίας όπου η εκμάθηση γίνεται πιο ευχάριστα, σε ολιγομελή τμήματα μαθητών και με άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές μεταφέρουν με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες την μάθηση.

Ενήλικες
Στο κέντρο γλωσσών ΜΠΟΖΑ, δημιουργήσαμε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας για ενήλικες, προσαρμοσμένα στις ειδικές μαθησιακές τους ανάγκες.

Εκπαιδευτικά Μέσα
Στο Κέντρο Γλωσσών ΜΠΟΖΑ, παρέχουμε:
Προσεκτικά μελετημένα επίπεδα σπουδών, που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών.
Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών όλων των επιπέδων.
Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό, μόνο από καταξιωμένους καθηγητές με μεγάλη πείρα, υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας και διάθεση συνεργασίας με τους σπουδαστές.
Προσεκτικά επιλεγμένες και εξειδικευμένες σειρές βιβλίων, ώστε να εγγυώνται την σε βάθος εκμάθηση τους, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπουδαστή.
Χρήση των πιο σύγχρονων οπτικοαουστικών μέσων (κασέτες ήχου, video, υπολογιστές Multimedia), ώστε να γίνεται ευχάριστη και ολοκληρωμένη η εκμάθηση των ξένων γλωσσών.
Χρήση INTERNET, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και να αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες που τους ανατίθενται.
Συνεχής παρακολούθηση της προόδου, με συχνή ενημέρωση των σπουδαστών, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.
Λειτουργία ομάδων συνομιλίας με ευρεία θεματολογία προφορικών, ώστε να εδραιώνεται η ορθή χρήση του προφορικού λόγου και να αναπτύσσεται η ικανότητα επικοινωνίας του σπουδαστή.
Κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, με άριστο εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες λειτουργίας των μαθημάτων, σε ένα όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον. Εξατομικευμένη Διδασκαλία


Όλα μας τα προγράμματα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και το διαθέσιμο χρόνο των σπουδαστών μας. Ξεχωρίζουμε για το ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας μας, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση της εκπαίδευσης. Ενημερώνουμε συνεχώς τους γονείς με ειλικρίνεια και ευθύτητα για την πρόοδο των μαθητών μας και με τα υπερσύγχρονα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας εξασφαλίζουμε τη σωστή και ευχάριστη εκμάθηση της γλώσσας.
Με την υπευθυνότητα που διακρίνει το Κέντρο μας, παρέχουμε μαθήματα υποστήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή (εξατομικευμένη βοήθεια)

Αποτελέσματα
Ακουστική κατανόηση της γλώσσας (Listening skills) σε φυσική ταχύτητα (ανταπόκριση σε απαιτήσεις ανάλογες με το επίπεδο σπουδών).
Χρήση της γλώσσας (speaking skills), σε μια σειρά από πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, με προοδευτικά αυξανόμενη άνεση.
Αποκατάσταση της αμφίδρομης επικοινωνίας στην γλώσσα (κατανόηση και χρήση της γλώσσας την ίδια στιγμή – interaction).
Κατανόηση του γραπτού λόγου (reading skills), μέσα από μία σειρά διαφορετικών κειμένων, που αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητες κατανόησης με προοδευτικά αυξανόμενη δυσκολία. Εμπέδωση της βασικής δομής της εκάστοτε γλώσσας, όχι αφηρημένα και θεωρητικά αλλά μέσα από τη χρήση της στη διαδικασία μαθήσεως στην τάξη.
Ανάπτυξη λεξιλογίου στην επιλεγμένη γλώσσα μέσα από θεματικές ενότητες, που αφορούν τα ενδιαφέροντα του κάθε σπουδαστή.
Το λεξιλόγιο, δεν παρουσιάζεται αποσπασματικά αλλά ενταγμένο σε ένα περιεχόμενο, έτσι ώστε να κατανοείται πλήρως και να εμπεδώνεται μέσα από τη χρήση του.
Γραπτή χρήση της γλώσσας (writing skills), σε μια σειρά από δραστηριότητες, που αφορούν πραγματικές ανάγκες γραπτής επικοινωνίας (επιστολές, σημειώματα κτλ).

Περιοχές
Νομός Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Γράψε την Κριτική σου
Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να
γράψετε μια κριτική. Είσοδος