Μικροί Μάγειρες

Κανάρη 28, Βόλος (χάρτης)
Τηλ.: 2421022522
Φαξ: 2421022522
Ιστοσελίδα: www.mikroimageires.gr
abc0f2501cbd2e108e6f0eeb58ada6da11fe0515.jpg
13a5a895429c14a14e5c050692e7e7b89e138917.jpg
153019ad50cc0169e1a9c85628a307a8e9b0bf00.jpg
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (12)
Ακολούθησε την επιχείρηση στο
Περιγραφή

Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μικροί Μάγειρες» έχει ως βασικό στόχο τη γνωστική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πέντε ετών, μέσα από τη βιωματική εμπλοκή τους και την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι τα παιδιά που θα έρθουν στο χώρο μας να αισθανθούν αγάπη και ασφάλεια. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα υγιές και χαρούμενο περιβάλλον, με χώρους πλούσιους σε ερεθίσματα που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδί να εξερευνήσει το κόσμο γύρω του και ερχόμενο σε συνεχή αλληλεπίδραση μαζί του, να διευρύνει τις γνώσεις του κατακτώντας σιγά-σιγά τη μάθηση. Έτσι, θέτουμε τις βάσεις για τη σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μικροί Μάγειρες» εφαρμόζει μια πρωτότυπη μέθοδο Δημιουργικής Απασχόλησης, η οποία στηρίζεται στη Μαγειρική. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπου αποκτούν γνώσεις για τη διατροφική αξία και τη διαδικασία παρασκευής των τροφών. Οι γνώσεις αυτές αξιοποιούνται στη συνέχεια άμεσα και βιωματικά μέσα στο χώρο της κουζίνας, υπό την επίβλεψη έμπειρου προσωπικού. Δεδομένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί ευθύνη και σκοπό του σχολείου μας να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να εξελιχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, ψυχοκινητικά, ηθικά, αισθητικά. Προτεραιότητα του σταθμού είναι η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων και κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών που δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να διατυπώσουν υποθέσεις και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες-δεξιότητες τους.

Ως κυρίαρχο διδακτικό μέσο αναδεικνύεται το παιχνίδι. Μέσα από αυτό τα παιδιά συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τους άλλους, ενθαρρύνονται να σκέφτονται, να εξερευνούν και να επιλύουν προβλήματα που έχουν νόημα για εκείνα. Το παιχνίδι κινητοποιεί τη φαντασία τους, ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο βοηθώντας τα να κοινωνικοποιηθούν.
Οι εκπαιδευτικοί του παιδικού σταθμού καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά, πάντα με σεβασμό στους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε ενός. Η παιδοκεντρική αντίληψη που δίνει βάση στην ανάπτυξη της ικανότητας και της ατομικότητας διατρέχει ολόκληρο το μαθησιακό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού. Σημαντική επίσης είναι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Η συμμετοχή των γονιών επιδιώκεται και κρίνεται απαραίτητη. Η συχνή επαφή και επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς αποτελεί προτεραιότητα μας.

Περιοχές
Νομός Μαγνησίας, Βόλος
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Παιδότοπος, Παιδικός Σταθμός
Γράψε την Κριτική σου
Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να
γράψετε μια κριτική. Είσοδος